E-mail: webmaster@jo-line.se

Tänk på ergonomi på jobbet

På kontor är arbetsmiljöaspekterna lika viktiga som i en industri, speciellt när man talar om de risker som är nära sammankopplade med dator- och bildskärmsarbete, som tur är finns enkla sätt att förebygga just den här sortens problem. Här är några enkla tips.

När det talades om arbetsmiljörelaterade problem förr syftade man ofta till arbetsplatser med stora inslag av fysiskt arbete såsom inom industri- och byggbranschen. Men allt som tiden och utvecklingen går framåt görs miljön på kontor allt mer aktuell. Idag är det faktiskt fler som arbetar bakom en bildskärm mot vad det är som arbetar bakom en tung maskin exempelvis. Likaså blir tekniken allt mer integrerad i allas dagliga arbete oavsett arbetsplats vilket gör risker med dator- och bildskärmsarbete till ett viktigt ämne.

Så förebygger du IT-relaterade arbetsmiljöproblem

Att jobba bakom en dator medför en hel del risker, vilka bland annat listas hos Arbetsmiljöverket som bland annat också skriver om en hel del förebyggande åtgärder man kan vidta. De viktigaste att tänka på är exempelvis hur arbetsytan är utformad, placerad och hur den används. Med det menar man att det är viktigt att titta på utrustningen som kontorsarbetaren använder, hur utrustningen används och hur den är placerad med hänsyn till ljus, ljud och luftdrag med mera. Likaså är det ytterst viktigt att den anställde ska kunna ta pauser i sitt arbete och kunna variera sina arbetsuppgifter då riskerna med stillasittande är väldigt många. Till exempel är det därför viktigt att säkerställa så möblerna man använder är reglerbara, komfortabla och att alla avstånd stämmer för att undvika att drabbas av problem såsom musarm eller problem i nacke och rygg.

”Vid datorarbete bör arbetsplatsen vara tillräckligt stor för att ge ordentligt med plats för bildskärm, tangentbord och styrdon. För högt placerade bildskärmar och displayer innebär påfrestningar för såväl synen som kroppens muskler, leder och skelett.” läs mer här.