E-mail: webmaster@jo-line.se

Risker med dator- och bildskärmsarbete

I takt med att datorn blir en allt mer integrerad del både på våra arbetsplatser men också i våra skolor uppkommer också ny forskning som påvisar ett starkt samband mellan olika förslitningsskador. För att undvika dessa skador både på arbetsplatser (kontor såväl som hemma) och skolor behövs förebyggande åtgärder. Höj- och sänkbart bord och matta datorskärmar är exempel på dessa.

Vi lever i en tidsålder där hela arbetsplatsen håller på att förändras. Ända sedan industrialiseringen har vi på olika sätt arbetat för bättre arbetsmiljöer vilket har lett till att arbetsplatserna idag tar ett större ansvar för att minska riskerna för arbetsskador. Ändå verkar tekniken och utvecklingen ligga steget före, och det uppstår därför nya risker på arbetsplatserna som man inte har räknat med. På aktivmiljo.se finns det ett bra och brett sortiment man kan kolla på höj- och sänkbara bord som på många arbetsplatser är en självklarhet. Studerar man sedan egenföretagare och folk som jobbar hemifrån arbetar de flesta i mycket dåliga positioner, och i skolorna har man på de flesta håll i landet inte dessa typer av bord.

Arbetsskador av stillasittande

Den kanske mest omtalade it-skadan brukar vara den så kallade musarmen (läs mer om den på 1177.se). Den uppstår som en konsekvens av för stillasittande och ovarierat arbete framför datorn och brukar generera smärtor i armen. Smärtorna kan sedan leda till inflammationer vilket kan ge bestående skador. En annan vanlig it-skada är paddnacke, som enligt bland annat SR.se drabbar allt fler barn. Paddnacken är värk i nacke och huvud till följd av ett för stillasittande framför ”paddan” eller läsplattan.

Forskare är fortfarande oenigaom hur skärmtiden påverkar vår psykiska hälsa. Många menar att den ökade depressionsnivån hos ungdomar beror på att de ägnar mer tid åt skärmen. Andra menar att det som händer framför skärmen är av social karaktär och att man därför inte kan påvisa något samband. De flesta forskare är dock medvetna om att stillasittandet är ett stort problem för samtliga som arbetar eller tillbringar mycket tid framför datorn och mobilen leder till fysiska åkommor. De praktiska åtgärder man kan ta till mot dessa fysiska besvär kan vara:

  • Höj- och sänkbara bord
  • Matta datorskärmar
  • Ljusreglage
  • Kontorsstolar
  • Ta aktiva pauser