E-mail: webmaster@jo-line.se

Konferenser med olika syften

Det arrangeras konferenser i Sverige nästan varje dag, under hela året. Flest är de dock under vår- och höstmånaderna. En konferens kan handla om många olika saker, och ha många olika syften.

Nästan varje dag arrangeras en konferens någonstans i Sverige. Detta kan ske av många olika anledningar. Några exempel på konferenser som nyligen har arrangerats, eller snart kommer att arrangeras, är följande:

  • För att öka deltagarnas kompetens i en viss fråga. Ett exempel är Regnbågsdagen, en konferens om hbtq-frågor som ska vara Norrbottens största. Fokus ligger på barn och ungdomar som identifierar sig som hbtq, och projektledaren Joakim Hackström Larsson säger till NSD.se att han hoppas att cheferna inom skola och sjukvård skickar dit sin personal.
  • För att åstadkomma förändring, exempelvis mer hållbar konsumtion. I Umeå har en sådan konferens nyligen arrangerats, rapporterar P4 Västerbotten. Konferensen handlar om vilka livsstilsförändringar som krävs för att göra Umeå till en hållbar kommun.
  • För att presentera och diskutera idéer om framtiden. Norrköping och Linköping är två städer mellan vilka det finns en stark rivalitet, men som ligger nära varandra och har olika fördelar. Därför förordar många ett starkare samarbete mellan städerna, skriver Corren.se. 21-22 november arrangeras därför en konferens på detta tema.

Att tänka påDeltagare på konferens

Oavsett vilken typ av konferens man arrangerar är det vissa saker som alltid är desamma. Det gäller vare sig de tänkta deltagarna är chefer inom kommun och landsting, eller de som arbetar ”på golvet” och möter kommunens invånare i sitt dagliga arbete.

  • Först och främst: tänk på tillgängligheten. Det ska gå att ta sig in och ut ur lokalen och andra utrymmen som används med rullstol, permobil eller liknande. Det ska också gå att se talarna och delta i seminarier oavsett hur man tar sig fram.
  • Allergier är en annan viktig fråga. Ta reda på vilka allergier som finns, och tala med köket om att servera mat som innehåller så få allergener som möjligt, även om det inte går att undvika helt.
  • Ska det komma utländska deltagare eller gäster, se till att det finns fungerande tolkning. Tänk också på att svenskar har många egenheter, t.ex. de ständiga fikapauserna.