E-mail: webmaster@jo-line.se

Förbättra arbetsmiljön på jobbet

Olika personer definierar en bra arbetsmiljö på olika sätt, beroende på vad som är viktigt för en. Arbetsmiljön på ett arbete är fördelad på två olika typer, den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala. I den fysiska arbetsmiljön räknas bland annat ergonomi, ljudnivå och belysning. I den psykosociala arbetsmiljön räknas klimatet mellan kollegor, stress och arbetsfördelning.

Det finns flera olika tips för att förbättra arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala. Har arbetsplatsen till exempel problem med ljudnivån finns det ljuddämpande skärmar att använda sig av och är det dåligt med ljusinsläpp finns det speciell belysning för det.

Ergonomisk arbetsplats

Den ergonomiska delen är en stor punkt för den fysiska arbetsmiljön då detta direkt kan kopplas till fysiska besvär för den anställde. Det är därför av stor vikt att se till så att varje arbetsplats är ergonomiskt utformad och anpassad för varje enskild individ. Ett höj- och sänkbart skrivbord bör finnas och likaså en kontorsstol med armstöd och nackstöd och som kan ställas in i både höjd, djup och svankstöd. Det bör också finnas en ståplatta som avlastar ryggen och knäna vid stående arbete.

Vidare kan arbetsplatsen utformas med hjälp av ergonomiskt tangentbord och datormus. En så kallad rollermouse bör också finnas tillgänglig om en sådan önskas.

Öppna landskap

Det har gjorts mängder av studier om hur öppna kontorslandskap påverkar de anställda, både i prestation och gällande den fysiska arbetsmiljön. Ett öppet kontorslandskap passar inte alla individer och går det att undvika så är det att föredra. Men den valmöjligheten finns inte på alla arbetsplatser och därför är det viktigt att arbetsgivaren ser till att utforma kontorslandskapet på bästa möjliga sätt.

Detta kan göras med hjälp av olika typer av skärmväggar. En skärmvägg har flera uppgifter då den fungerar både som insynsskydd och en känsla av att ha en egen vrå, samtidigt som den är ljuddämpande och reducerar ljudnivån.