E-mail: webmaster@jo-line.se

Näringslivet måste bli bättre på arbetsmiljö

Hela sju av tio stora företag vill ändra sin arbetsmiljö enligt en artikel i Svenska Dagbladet, detta på grund av det sker en slags utveckling i samhället där allt fler blir sjuka av hög arbetsbelastning och hög stress.  Men hur gör man det?

 

affärsfolk pratbubblor litenEn färsk undersökning med 500 medverkande personalchefer uppger att de faktiskt vill förändra sitt arbete med just arbetsmiljön på sina företag. Samtidigt finns faktan att antalet sjuka på grund av hög arbetsbelastning har ökat med hela 70 procent under bara de senaste fyra åren enligt Arbetsmiljöverkets efterforskningar i ämnet. För att komma till bukt med problem gäller det att veta hur och varför man blir stressad på sitt arbete, vad som stör och förstör trivseln. Ofta handlar arbetsrelaterad stress om chefers otydlighet kring mål men även om brist på stöd när arbetsbördan är allt för hög. Oklara krav leder således till stress och det kan dessutom göra så att en individ tolkar in förväntningar som inte finns.

Många som söker hjälp för stress i arbetslivet är mellan 35 och 45 år och har mindre barn, det gör att vardagen är full av ansvar på alla håll och kanter och lite tid för återhämtning finns. Vanliga symptom på att man är stressad eller närmar sig en utmattning är att man har sömnsvårigheter, har ångest och problem med att varva ner samt minnes- och koncentrationssvårigheter.

Arbetsmiljöverket kan man läsa mycket mer om just arbetsmiljö, givetvis. En faktor som kan vara riktigt störande är just oväsen och ljud. I ett öppet kontorslandskap är det viktigt att det finns en harmonisk eller åtminstone behärskad nivå. Med hjälp av skärmväggar som går att hitta på http://www.soundab.se/skarmvaggar kan man få till så att medarbetarna har det lugnare runt sin arbetsbänk, vilket kan hjälpa mycket för att skapa trivsel. Några av de ljud som kan störa på en arbetsplats är bland annat:

  • andras samtal och telefonsamtal
  • steg och dörrar som slår
  • ventilationen, skrivare och kopieringsmaskiner
  • trafiken utomhus.

Tydliga mål för att öka trivseln på olika sätt

affärskvinna funderarDet som stör mest på kontor är oftast andra människor, som pratar, skrattar och rör sig runt där andra jobbar och försöker koncentrera sig. Detta måste alltså arbetsgivare ta hänsyn till och avskärma ljudkällor om det går, med just väggar och möblering av olika slag. Med nya regler, som går att lära sig mer om här, måste nämligen arbetsgivare bli just bättre på att förebygga stress och kränkningar på jobbet, enligt nya föreskrifter som utkommit från Arbetsmiljöverket och har trätt i laga kraft. Det handlar kortfattat om arbetsbelastning, tydliga mål, arbetstider, kränkande särbehandling, stresskunniga chefer och ledare. Det är dessutom bra att läsa på som arbetstagare för att veta hur en arbetsplats helst ska vara för att man ska trivas och inte gå in i väggen, det är ju trots allt ens egen hälsa och ens eget liv man spenderar där. Inte bara ska det finnas en arbetsmiljöpolicy men även tydliga mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska vidare främja hälsa och öka själva företagets förmåga att i framtiden hela tiden motverka ohälsa på arbetsplatsen.