E-mail: webmaster@jo-line.se

Chefer har ineffektiva möten

En stor del av mångas arbetsvecka går åt möten. Speciellt svenska chefer tycker att mycket tid läggs på ineffektiva möten. Men det finns knep som kan göra mötena mycket mer effektiva.

1069060-meeting

En ny undersökning visar att nästan hälften av de svenska cheferna tycker att deras möten bara är effektiva ibland. Många chefer lägger alltså mycket tid på möten utan att de faktiskt kommer fram till något vettigt, rapporterar Svenska dagbladet. För att kunna vara effektiv i ett möte krävs att man är närvarande och har fokus på just mötet. Över hälften av cheferna i undersökningen svarar dock att de ibland kollar på sin telefon eller gör annat under mötena. Därför kan det faktiskt vara så att det till stor del är chefernas egna fel att mötena blir ineffektiva.

Ha alltid ett syfte

Oavsett vems fel det är att möten blir ineffektiva, är detta verkligen något som de flesta vill göra något åt. Det är dels frustrerande att gå på en massa möten som inte leder till något, men det tar även mycket onödig tid som man kunde ha lagt på annat. Ett sätt att öka effektiviteten och känslan av att mötet varit värdefullt, är att innan mötet bestämma ett syfte med det och vad man under mötet ska komma fram till, tipsar Metro. Det är även viktigt att rätt personer är med på rätt möte. Det kan faktiskt vara svårt och ta tid att boka in sådana här möten men man kan få hjälp med sin mötesbokning av utomstående experter.

Tips för möteseffektivisering

Förutom att mötet alltid ska ha ett tydligt syfte och mål, finns det andra sätt att gå tillväga som kan effektivisera mötena. I en artikel får vi några smarta råd:

  • För att mötesdeltagarna ska vara förberedda inför mötet kan man skicka ut mötesunderlag i förväg.
  • Ska ett beslut tas under mötet bör man undvika öppen diskussion. Det är bättre att alla skriver ner förslag och att man sedan går laget runt och delar med sig av förslagen.
  • Bestäm alltid mötets sluttid och håll er till den.
  • Se till att bestämma nästa steg på mötet. Sätt sedan ett datum när det ska stämmas av vad de beslut som togs ledde till.