E-mail: webmaster@jo-line.se

Kommer snabblånebranschen förändras?

 

Regeringen vill förändra och trygga snabblånemarknaden. Om propositionen godkänns i riksdagen innebär det att lagändringen träder i kraft redan den 1 september i år.

 

 

Det är både enkelt och går snabbt att låna via sms, samt att hitta företag som erbjuder ärliga villkor och ett tydligt pris för lånet. För det är viktigt att läsa på det finstilta innan ett lån skrivs på och tas.

 

Kostnadstak och räntetak för snabblån?

 

Nu föreslår regeringen ett kostnadstak samt flera andra åtgärder för att skapa en tryggare marknad för snabblån och andra krediter som kostar mycket. Det som föreslås är bland annat att konsumenterna ska uppmärksammas på riskerna som finns när de överväger att ta ett sådant lån, något som går att läsa mer om i Affärsvärlden bland annat. Flera ändringar i konsumentkreditlagen föreslås som en del i detta, en ändring är att en högkostnadskredit inte ska få ha vare sig kreditränta eller dröjsmålsränta som är mer än 40 procentenheter högre än den vid varje tid gällande referensräntan. Man vill helt enkelt att det ska vara rimligare villkor så att färre människor slipper hamna i överskuldsättning. Det är nämligen så att snabba lån oftast riktas mot just svagare konsumentgrupper som har mindre marginaler i sin ekonomi och inte möjligheter att ta andra lån – sedan kan de få väldigt svårt att betala tillbaka pengarna de låna.

 

I lagrådsremissen föreslår regeringen att en särskild bestämmelse om att all marknadsföring till konsumenter om dessa krediter ska vara måttfull och tydlig. Mer om detta går det att läsa här och här.

 

I dagsläget är det möjligt för kreditgivare att bevilja lån där den effektiva räntan ibland uppgår till flera tusen procent – Sydsvenskan