E-mail: webmaster@jo-line.se

Nytt liv med kick off

I dag skriver vi om hur varje företag förmodligen behöver en ordentlig kick off då och då, för att få in energi och sammanhållning i företaget, samtidigt som en riktning för framtiden pekas ut med mål och etapper.

kontor peppI DN kan vi i ekonomidelen, läsa att det behöv ny luft och nytt liv i de klassiska kick-offerna. Alla ska engageras och ingen ska lämnas utanför, laganda och energi ska vara välkomnande och inte exkluderande. En konferens eller en kick off kan med fördel förläggas vid till exempel www.malmoborshus.se eller på utflykt till ställen som än mer skapar äventyrslusta hos personal och medarbetare. Sällan behöver man ju åka längre bort än vad man kanske tror, smidigast är ju om kick offen kan hållas på rimligt avstånd men ändå inte på arbetsplatsen.

Engagemang och sammanhållning viktigt

En kick off ska ju engagera och peka ut den riktning som företaget i fortsättningen ska gå, visa på framtida mål och sätta igång en process som ska leda dit. Svårt kanske, men oerhört viktigt. Det är inte bara i det svenska näringslivet som kick off behövs, även i det politiska samarbetet i till exempel alliansen krävs det konferenser och konvent för att samla krafter, rikta dessa mot uppsatta mål och tillsammans börja röra sig mot detta. Stabilitet och sammanhållning är nog två ledord som många strävar efter när de tänker på vad deras arbetsplats bör innehålla för ingredienser. I Dagens Industri kan vi läsa om hur de fyra partierna i opposition bejublandes släntrade in på en scen i Nacka, i oranga t-shirts och discomusik. Riktigt så behöver det ju inte vara när man inte är i en valrörelse och i ett privat företag men lite glammigt får det väl gärna vara ändå? Man ska ju trots att skapa en mening tillsammans, jobba ihop och komma överens. Då krävs det lite energi och lite fart, även om det inte behöver vara extravagant deluxe.