E-mail: webmaster@jo-line.se

Få högre effektivitet med automatisering

För att förhöja sin effektivitet börjar allt fler företag att använda sig av automatisering av sina arbetsprocesser. Med hjälp av automatisering går det att minska det ofta enformiga, ansträngande manuella arbete som tidigare utförts av kompetenta medarbetare, när de i stället hade kunnat lägga sin tid på mer avancerade arbetsuppgifter.

Automatisering blir allt mer vanligt, nu pågår framtidens automatisering hos vipetech.com och många andra företag. Vipetech har en lång erfarenhet i att hitta lösningar för att öka effektiviteten hos företag, genom att göra manuella arbetsflöden digitala.

Effektivisera företaget via automatisering

En digital assistent kan avlasta personalen när det gäller datorrelaterade arbetsuppgifter som innefattar en stor mängd rutinmässiga moment. Assistenten kan arbeta dygnet runt, drabbas inte av den mänskliga faktorn och behöver ingen semester.

RPA står för Robotic Process Automation. Det kallas också för robotstyrd processautomation på svenska. Det innebär att ett program i datorn efterliknar arbetet som en människa gör. Varje musklick och arbetssteg går att kopiera och utföra av programmet.

Fördelar med automation

automationMed hjälp av automatisering, eller automation som det också benämns, går det att minska företagets kostnader. En annan fördel är att den inmatning av data som ofta måste ske i ett företag blir mycket mer noggrann. Det kan också ge en ökad hastighet vad gäller kundfeedback, och kortare ledtider.

Medarbetarnas repetitiva arbetsuppgifter kan underlättas, och företagets processer blir mer effektiva. När de repetitiva och regelstyrda uppgifterna effektiviseras får personalen mer utrymme för arbetsuppgifter som upplevs som mer värdefulla och intressanta. Mjukvaran kan användas på de områden i företaget där det vanligtvis brukar ske en stor personalgenomströmning. Den arbetar fullkomligt regelstyrt, vilket innebär att den kan användas för att förbättra kvalitet i både processer och genomförande.

Exempel på olika typer av arbetsuppgifter där automatisering kan användas är när fakturor ska tolkas digitalt och information hämtas ut till företagets ekonomisystem. Ett annat område är när information ska överföras mellan system. När ny personal ska anställas eller avsluta sin position hos företaget så är automatisering också ett bra val, framför allt när detta sker i större volymer. Mjukvaran som används för automatiseringen kan aktiveras av en person direkt, eller arbeta efter ett schema. Den stora flexibiliteten är en annan av de fördelar som finns, och mjukvaran är ständigt under utveckling vilket resulterar i ökade fördelar vad gäller effektivitet och kostnadsbesparingar.