E-mail: webmaster@jo-line.se

Hur mobilt kan ett kontor bli?

Aktivitetsbaserade kontor, eller flexkontor, börjar bli allt vanligare. Än har inte begreppet fått en helt fast förankrad betydelse. Här ska vi reda ut för de olika kontorstyperna och diskutera de senaste innovationerna som ska underlätta för företagen att anpassa sin teknik efter den typ av landskap och arbetsmiljö man strävar efter.

Det sker en hel del spännande i vår syn på våra arbetsplatser idag. Gränserna suddas ut, vilket självklart har både sina för- och nackdelar. Men det positiva är att vi har en mer progressiv syn på arbete idag. Vi arbetar annorlunda och många utvecklar ett nytt sätt att tänka vad gäller den klassiska modellen. Med den nya rörligheten kommer också nya utmaningar på tekniken vi använder oss av. Den gamla marktelefonen skrotas till fördel för olika molnbaserade lösningar, IP-telefoni och olika operatörstjänster (se bland annat www.soluno.se). Framtiden är verkligen här.

Med aktivitetsbaserade kontor menar vissa det vi förr brukade kalla ”öppna kontorslandskap”. Ett avskilt rum för var och en börjar på många ställen bytas ut mot ett större konstorlandskap där man skiftar platser beroende på vilken uppgift man jobbar med. Tanken är då att öka kreativiteten och samarbetsmöjligheterna. På många lärosäten börjar det här bli en vanligare syn.

Utmana gränserna

Men det finns de som väljer att hårdra begreppet aktivitetsbaserat lite längre än andra.

Själva definitionen av ett ”aktivitetsbaserat” kontor är egentligen bara att det inte finns några bestämda platser på ett kontor och att det på så sätt ska bli ett mer rörligt och flytande kontorslandskap. Med det kommer möjligheten att jobba hemifrån, vilket kan få en del negativa konsekvenser. Gränserna mellan när du arbetar och när du är ”ur tjänst” suddas lätt ut, vilket kan öka risken för utbrändhet. Förankra kontoret med smarta molnlösningar, så att närvaron blir tydlig.

Andra väljer offentliga kontorsplatser där man kan möta många olika människor från olika typer av branscher och på så sätt öka den sociala aspekten av vårt arbete. På så sätt blir vårt arbete en social och öppen plats. Kanske är det bästa ett stationärt kontor som utgångspunkt, men där möjligheterna till variation finns tillgänglig. Vissa dagar kräver att man jobbar hemifrån, och arbetsgivarens utmaning blir att underlätta för flexibilitet. Ett ”mobilt” kontor kräver hur som helst sina smarta telefonilösningar.