E-mail: webmaster@jo-line.se

Allt vanligare med inhyrd personal

Den svenska och utländska arbetsmarknaden har de senaste åren genomgått en ökning vad gäller inhyrd personal. Detta gäller framförallt inom vården men även inom andra branscher. Om ett par år tror man att många företag nästan enbart har inhyrd personal.

På gd.se kan man läsa om att allt fler hyrsjuksköterskor finns inom vården. Det senaste året har utgifterna för inhyrda sjuksköterskor mer än fördubblats, efter att ha sjunkit i några år. Situationen ser ut så här i flertalet landsting i Sverige och därför råder det brist på sjuksköterskor även hos bemanningsföretagen. De som framförallt behövs hyras in är specialistutbildade sjuksköterskor inom akut- och operationsvård.

Nytt tänk om personal187770-colored-people

Det är dock inte bara inom sjukvården som det hyrs in mycket personal, utan så ser det ut inom de flesta branscher. Många företag har de senaste åren sagt upp alla sina fast anställda för att hyra in personal istället. Dagens Nyheter skriver om att det här nya sättet att hantera personal sprider sig som en löpeld på den svenska arbetsmarknaden. Traditionellt har det sett ut så att bemanningsförtagen anlitats mer när konjunkturen vänt uppåt. Företagen har behövt mer folk men inte vågat anställa. Men i dessa nya fall har man alltså sagt upp alla anställda och hyrt in folk istället. Det finns mängder av företag som specialiserar sig på att hyra ut personal och bland annat Jobbusters personaluthyrning har de senaste åren hyrt ut personal i många olika branscher och fortsätter att göra så.

Snart alla inhyrda

Enligt en artikel i Forbes som Svd skriver om kommer i alla fall halva arbetsstyrkan på företagen att bestå av inhyrd personal. Varför man tror att det kommer se ut så här är bland annat för att frilansare och inhyrd personal har stått för en ökad omsättning de senaste åren. Det beror även på att människor i sina yrkesliv vill göra fler karriärbyten nu och värderar sin personliga utveckling högst. Med detta vill de ha mer frihet och flexibilitet och inte arbeta fast på en och samma arbetsplats hela tiden.