E-mail: webmaster@jo-line.se

Framtiden att arbeta hemifrån?

kontor hemma, jobba hemifrånDet gäller för arbetstagare att visa för sina chefer att de gör ett bra jobb så att de kan få förtroendet att arbeta hemifrån, samtidigt som det gäller för företag att vara nytänkande kring utförande av hemjobb. Det finns redan nu nya metoder som gör att det lämpar sig för fler branscher.

Allt fler företag ger sina arbetstagare chansen att arbeta hemifrån och det fungerar olika beroende på hur jobbet ser ut. Samtidigt är många chefer skeptiska.

Vad stör vi oss på i kontorsmiljö

Ofta beror förfrågningar om att få arbeta hemifrån på att man inte kan koncentrera sig tillräckligt på arbetsplatsen. Enligt en artikel i Dagens Industri störs kvinnor i allt större utsträckning av ljud i öppna kontorslandskap, som mobilsignaler, sms-ljud, snack, rörelse och andra ljudintryck som kan förekomma. Män störs såklart också av detta, men kvinnor är mer receptiva och kan inte skärma av omgivningen på samma sätt. Hur som helst är det viktigt att starkt arbeta för att arbetsmiljön på ett kontor uppfyller krav som passar alla, är fräscht städat av lokalvård som exempelvis Kundia och känns som en fri miljö. Och kan man inte erbjuda detta på själva arbetsplatsen, så bör man erbjuda chansen till att arbeta hemifrån emellanåt. Det bästa är att ha målbilden att både ha en god arbetsmiljö på arbetsplatsen och erbjuda möjligheten till hemjobb.

Många chefer skeptiska

I en artikel publicerad i nättidningen Computersweden, kan man läsa att många chefer är skeptiska till att arbetstagare ska få jobba hemifrån. I och med ny teknik och många flexibla arbetsplatser har idag många möjligheten till att jobba hemifrån, och det ses också som en framtida bra lösning för många arbeten. Men många chefer håller inte med, visar en ny rapport från SIFO. Arbetstagarna ser fördelar med att ha mer flexibla arbetstider och arbetsplatser, men cheferna ser nackdelar som sämre prestationsförmåga och sämre koll på att arbetstagarna faktiskt arbetar. Detta är något som många chefer behöver fundera över möjligheterna till ändå, inte minst på ett affärsmässigt plan.

Styr robotar på segway

Men på postorderföretaget Stayhard får man arbeta hemifrån på ett ganska så speciellt sätt, skriver Svenska Dagbladet. För distansarbetande arbetstagare på företaget har de tagit in en ny sorts teknik – där robotar på segways styrs av de som arbetar hemifrån. Snacka om att arbeta hemifrån på ett nytt sätt – kanske är det framtidens hemjobb?