E-mail: webmaster@jo-line.se

Anders Borgs nya uppdrag

En av de som spelade allra störst roll för Nya Moderaternas övertagande av den politiska makten 2006, Anders Borg, har lämnat politiken. Han kommer troligen att ta plats i styrelserna för Kinnevik och Millicom, och kritiken har inte låtit vänta på sig.

Anders Borg har som bekant en bakgrund i näringslivet, och har bl.a. arbetat vid ABN Amro Bank och SEB. Nu föreslås han till posten som vice ordförande i Kinnevik, och även till styrelsen för Millicom, Kinneviksfärens telekombolag.

Att politiker går direkt från regeringen till näringslivet är sällan okontroversiellt. Förre statsministern Göran Persson, som numera bl.a. arbetar som PR-konsult, är en av de som kritiserar bytet. Persson förespråkar en karenstid innan en f.d. minister ska kunna börja arbeta i näringslivet. Anledningen som Persson anför är den information som ett statsråd har haft tillgång till, och om denna information används på ett otillbörligt sätt skadas förtroendet hos väljarna. Persson påpekar dock att han inte tror att Borg kommer hantera den information han har felaktigt, men att andra kommer att försöka misstänkliggöra honom.

Även Mona Sahlin förespråkar en karenstid. Själv är hon nu ledamot i Systembolagets styrelse, samordnare för regeringens arbete mot våldsbejakande extremism, och hon kommer också att tillträda en plats i det Advisory Board som hör till en annan PR-byrå, Diplomat Communications. På Diplomat arbetar även Lars Leijonborg, tidigare ledare för Folkpartiet.

Vad händer i Moderaterna?

Anders Borg efterträds av Ulf Kristersson, som blir Moderaternas nya kandidat för finansministerposten. Kristersson har tidigare varit socialförsäkringsminister, och kommer att ställas mot Magdalena Andersson i extravalet i vår. Hans plats i arbetsmarknadsutskottet tas över av Elisabeth Svantesson, som tidigare varit arbetsmarknadsminister.

Att Anna Kinberg Batra kommer att väljas till ny moderatledare råder det knappt något tvivel om. Men för att vinna ett val krävs det idag ett team – det visades av alliansens valseger 2006. Kristersson blir det första namn som presenteras i Kinberg Batras team.