E-mail: webmaster@jo-line.se

Hållbarhet: oftast en PR-fråga?

Om det är något som de flesta företag och bolag inom näringslivet har genensamt så är det löften om hållbarhetsarbete. Men efter att SvD Näringsliv frågat hållbarhetscheferna på Sveriges 100 största företag om vilka uppgifter de har förutom och utöver hållbarhetsansvaret har det framkommit att hela 52 procent även ansvarar för kommunikation och hela 15 procent uppger att största delen av arbetet ägnas åt kommunikationsbiten. Så innebär detta att frågan om hållbarhet egentligen är en PR-fråga mer än något annat?

ekologisk planetAtt stora företag utvecklas med tiden och talar om hur de arbetar för en hållbar framtid är nästan en självklarhet och sprider sig som en genomgående trend bland landets största företag. Till exempel är det inte sällan ovanligt att företagen håller diverse klimatkampanjer och projekt för att ge stöd till utvecklingsländer, vilket de gärna kommunicerar utåt – men bakom kulisserna är sanningen snarare att företagen egentligen kritiseras för att deras kärnverksamhet samtidigt har stora utsläpp, dåliga arbetsvillkor eller för att de skatteplanerar för att slippa skatteinbetalningar i sina verksamhetsländer, skriver SvD Näringsliv. Detta har gjort att många nu menar att hållbarhet i dag snarare är en strategisk fråga i affärsverksamheten än ett arbete mot en hållbar framtid – speciellt som kombinationen hållbarhet och kommunikation rimmar illa. För att hållbarhetsarbete ska fungera måste Hållbarhetschefen hålla fokus på interna frågor rörande svåra frågor eller etiska bedömningar där intressen kan stå emot varandra, och inte kommunicera externt i första skedet.

Budget spelar en stor roll

En av anledningarna till att kommunikation och hållbarhet klumpats ihop under samma titel kan till stor del vara på grund av att denna typ av arbete även äter av företagets budget. Alla vill arbeta mot en bättre värld och framtid, men få vill betala för det vilket gör att flera företag just åsidosätter denna typ av arbete. Likaså visar SvD Näringslivs granskning att det dessutom är väldigt få företag som faktiskt ens redovisar sitt hållbarhetsarbete – dock är det vissa företag som verkligen arbetar mot strömmen och redovisar samt har interna system för exempelvis visselblåsning men mera.