E-mail: webmaster@jo-line.se

Anlita en revisionsbyrå – få mer tid till kärnverksamheten

Att driva ett företag innebär minst sagt många trådar att hålla i. Det kan handla om att administrera personalfrågor, ekonomi och mycket annat. Bäst av allt vore förstås att kunna lägga så mycket tid som möjligt på kärnverksamheten. Att anlita en revisionsbyrå kan vara ett bra sätt att frigöra resurser och utveckla verksamheten.

redovisningMånga som börjar driva eget företag blir strax varse att det där med att sköta bokföringen och ekonomin var mer besvärligt än vad de kanske först hade tänkt. Anlita en revisionsbyrå Malmö om du har ett företag där. De kan hjälpa dig att se till att bokföringen blir korrekt.

Om du driver handelsbolag, enskild firma eller kommanditbolag är det inget måste att anlita en utomstående revisor. Enligt Boo Gunnarson som jobbar som företagsexpert hos Visma kan det dock vara till stor hjälp. Han säger i en intervju med Aftonbladet:

”Det kan vara bra att ha kvartal- eller halvårsavstämning med en redovisningskonsult. Kanske en redovisningsbyrå som riktar in sig på mindre företag.”

En revisionsbyrå som gör nytta

Vilken nytta kan en revisionsbyrå bidra med förutom att se till att bokföringen och årsredovisningen blir korrekt? Som Breakit påpekar i en artikel publicerad 2017 fungerar en årsredovisning som är granskad av en revisionsbyrå som något av en kvalitetsstämpling. Det kan förstås ge stora fördelar både när det gäller att hitta investeringskapital eller kompetent personal.

En revisionsbyrå kan med andra ord hjälpa ditt företag att växa. Riktigt bra revisionsbyråer har också kunskap om den bransch du verkar i. De kan därför bistå med rådgivning om hur du kan utveckla verksamheten ytterligare.