E-mail: webmaster@jo-line.se

Förenkla arbetet på redovisningsbyrån

Att driva en redovisningsbyrå innebär ett ständigt arbete, men en spännande bransch att arbeta i. Du kan jobba som lönekonsult, redovisningskonsult eller skattekonsult, och hjälpa företag att fatta goda beslut som driver verksamheten framåt. När du ansvarar för ett företag som utför redovisning åt andra är det bra att också ha smarta system.

Genom att använda dig av INBooks för redovisningbyråer får du många fördelar. Du kan använda dig av deras lönsamhetsberäkning för att få en överblick över vilka kunder som är mest lönsamma. Inbooks Flow gör det möjligt att skapa uppdragsbrev, och kvalitetssäkra rutinerna hos din redovisningsbyrå.

Många tjänster till kunderna

Det är bra att använda sig av smarta system som underlättar i den dagliga driften, så att du kan fokusera på huvudverksamheten. En redovisningsbyrå hjälper kunderna med skatter, ekonomisk coaching och olika tjänster som driver kundernas företag framåt. När du driver redovisningsbyrå hjälper du andra företag att deklarera, och behöver vara väl informerad om inkomstbeskattning, deklarationsinlämning och hur Skatteverkets tjänster fungerar.

God yrkesprognos

Framtiden för löne- och redovisningskonsulter ser ljus ut, enligt en ny yrkesprognos från Arbetsförmedlingen.

• Yrkesgrupperna spås ha goda möjligheter till arbete under de kommande åren.
• För att kunna stå sig i konkurrensen är det dock viktigt att ha en avslutad utbildning, enligt Ingrid Viklund Roos som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
• Enligt prognosen kommer det att vara liten konkurrens vad gäller jobb under det kommande året. Även utsikterna fem år framöver är goda.

Redovisningsbyråernas viktiga arbete

Som redovisningsbyrå kan du få både allvarsamma och lättsamma uppdrag. Sökorganisationen FIKK har tidigare marknadsförts som en helt ideell organisation, men i realiteten har de sponsorpengar som sökorganisationen fått investerats i grundarens aktiebolag. Det senaste bokslutet var vilseledande, och hälften av styrelsens medlemmar ville inte skriva under. Drygt 1,5 miljoner fattades. Detta kunde en redovisningsbyrå fastställa när den gick igenom samtliga räkenskaper från FIKK. Ingen av volontärerna i organisationen känner ännu till vart sponsorpengarna har försvunnit. Kostnaderna som redovisats i bokslutet har dolts i posterna ”övriga externa kostnader” och ”handelsvaror”. Alla turer kring organisationens årsredovisning ledde till att styrelsemedlemmarna Mikael Rosvall och Daniel Brodin lämnade sina poster.