E-mail: webmaster@jo-line.se

Fixa jobb med truckkort

På många ställen märks det att Sverige står inför en lågkonjunktur. Det är många arbetsplatser som tvingas till att skära ner på verksamheten vilket får en följd att även personal sägs upp. Men andra yrken skriker efter arbetskraft.

Personal som tvingas till att sluta som en följd av bristande arbetsuppgifter kan genom ny arbetsgivare eller via Arbetsförmedlingen få gå på truckutbildning för att lättare få ett nytt jobb.

”Det råder samtidigt stor arbetskraftsbrist inom fler sektorer.” säger finansminister Magdalena Andersson och syftar på just bristen på bland annat truckförare.

Har arbetsgivaren en omställningsförsäkring kan även en sådan gå in och täcka kostnader för de uppsagda att utbilda sig vidare, till exempel genom att ta truckkort.

korridor med truckFalska truckkort

Eftersom efterfrågan på utbildade truckförare har varit så stor under en längre tid och flera företag vittnar om att det är svårt att hitta rätt arbetskraft, har även de falska truckkorten ökat i omlopp.
Men det är viktigt att alla som arbetar med truck är utbildade på korrekt sätt och har ett äkta truckkort för arbete. Att köra truck är nämligen inte helt riskfritt och det finns risk för stora skador och olyckor om föraren inte är medveten om de risker som finns och därmed kan undvika dem.

Men för den som funderar på att ta nästa kliv i karriären kan en väg att gå vara att omskola sig till truckförare, marknaden skriker efter kompetenta förare och det krävs endast en kort utbildning för att du ska få ditt truckkort.