E-mail: webmaster@jo-line.se

Nya regler för högkostnadskrediter

I samband med att allt fler tar snabba lån och krediter vill regeringen ändra lagen och skapa en mer reglerad marknad.

 

Ett snabblån hos expresskredit kan vara till stor hjälp när du drabbas av en oförutsedd utgift och behöver ett extra tillskott i kassan.

 

Antalet krediter ökar rekordartat i Sverige. Ett samband till detta är att även tusentals kunder skickas till Kronofogden när de inte kan betala sina krediter. Jurister på Konsumentverket menar att det krävs en större granskning av snabblåneföretagen eftersom så många människor hamnar i skuld, att man som konsument inte ska kunna ta en kredit som man inte kan betala tillbaka. Det ska en kreditprövning sätta stopp för, om inte annat. Så är det dock inte i dagsläget. Bara under förra året ansökte 4 Finance om hela 2 200 betalningsförelägganden riktade mot kunder som hamnat i skuld, skuldkvoten som deras kunder tillsammans inte kunde betala låg på totalt 44,7 miljoner kronor. Ohållbart givetvis. Mer om det går det att läsa om i en artikel i Svenska Dagbladet.

 

Förslaget innebär räntetak på krediter

 

Regeringen går nu vidare med sitt förslag om reglering av räntor på snabblån och krediter. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur man från regeringshållet vill åstadkomma en mer ansvarsfull och trygg marknad för snabblån och högkostnadskrediter som är vanliga att ta i dagens läge. De förslag som läggs fram är bland andra räntetak och kostnadstak för dessa lån.

 

En högkostnadskredits kostnader ska vidare aldrig få överstiga det lånade beloppet. Då räknas allt från räntor till avgifter och inkassokostnader. Med andra ord ska ett lån på 1 000 kronor inte kosta en konsument mer än totalt 2 000 kronor. Riskerna med att ta ett högkostnadslån ska även klart och tydligt framgå för den person som funderar på att ta ett sådant. Reklamen för lån ska inte utformas på ett sätt så att den lockar till snabba och ogenomtänkta beslut.

 

Även i grannlandet Finland har man försökt tygla marknaden genom att införa räntetak, något som det går att läsa mer om i denna artikel i Sveriges Radio.