E-mail: webmaster@jo-line.se

Norge lockar med jobb

När det kommer till jobb som sjuksköterska är det svårt att slå Norge som lockar med både högre lön och bättre arbetsvillkor. Något måste göras i Sverige.

3598101-surgeons-having-a-break-in-the-corridorNorge är vårt grannland som vi titt som tätt sneglar på för att se hur de löser saker och ting. När det kommer till sjukvården verkar de ha en modell som fungerar otroligt bra. En modell som fungerar så bra att de svenska sjuksköterskorna väljer Norge framför Sverige. Och självklart gör dem det då de får både högre lön och bättre arbetsvillkor skriver Svd.se.

Brist på specialutbildade sjuksköterskor

När det kommer till vården och hur läget ser ut så bör man i Sverige ta allvarligt på detta. Det ska alltid finans kompetent personal som kan stå till tjänst när något behöver. Se bara på assistanskompaniet.se/ som har som värdegrund att alla människor är lika och att man ska få den hjälp man behöver. Det får man genom utbildad personal som förstår sig på människor och vet att alla är olika och kräver olik vård. Men vad händer om alla lämnar Sverige för att söka sig utomlands? När det är en skillnad på omkring 10000 kronor gäller det att se vad man kan göra i Sverige. Det är ungefär 10 % av den svenska sjuksköterskekåren som har valt att arbeta i Norge.

Nytt grepp i Sverige

För att få sjuksköterskor att stanna i Sverige har nu Akademiska sjukhuset i Enköping satsat på ett obligatoriskt utvecklingsår som ska vara ett år i lugnare takt med inskolning skriver sr.se. Vad man vill göra är att skapa en trygghet och ge den bästa tänkbara starten för yrken i vården. Genom att man börjar i lite lugnare takt kommer man in och kan ta till sig den nya kunskapen på ett helt nytt sätt. Detta är ett mycket sunt steg som förhoppningsvis kommer att sprida sig till andra kommuner i Sverige och med det få fler att stanna kvar och jobba än att söka sig vidare till andra städer, länder eller till och med byta jobb.