E-mail: webmaster@jo-line.se

Ekonomin efter pandemin

Pandemin börjar blekna men den lämnar spår för alltid. Ett digitalt lyft har ägt rum, videokonferenser, distansköp och hemmajobb har varit vardag länge och även om det inte passat alla så har många lärt sig att uppskatta delar av det beteende som så länge varit nödvändigt. Vilka förändringar kan vi förvänta oss framöver?

Det är inte alldeles lätt att ge något rakt svar på hur det nya normala blir men det finns ändå en del indikationer på vad som kan förväntas. Både jobb, familjeliv och köpvanor kan bli annorlunda än de var före pandemin.

Vanligare att jobba hemifrån

När Internet började slå igenom trodde man att distansjobb skulle bli jättevanligt, men det behövdes en pandemi för att fler skulle inse att det faktiskt fungerar i praktiken. Troligen kommer vi i framtiden att se allt fler som jobbar på distans men kanske inte på heltid.

Distansköp och krediter

Redan före pandemin ökade internethandeln för att sedan explodera när alla tvingades stanna hemma. Allt köptes på distans och självklart påverkas också köpbeteenden. Det kom nya regler för högkostnadskrediter redan 2018 och det kan ha hindrat viss överkonsumtion uncer pandemin. Något som växte fram när världen krympte och vi handlade allt möjligt digitalt för att fördriva tiden och det blev så enkelt att få allt möjligt levererat hem till dörren. Så många tar nog med sig det som förenklar vardagspusslet. Beställa på nätet och få hemleveranser. Jobba på distans ibland och hemma ibland. Möjligen kan närbutiker få ett uppsving medan stormarknaderna mer blir lagerlokaler och dessutom kan arbetstider och öppettider bli mer flexibla samtidigt som trängsel och köer kan minska och fritiden öka.